(+90) 532 697 5420 info@ugurlubahce.com
Anıttepe Mahallesi Turgut Reis Caddesi 29/1 Çankaya Ankara

FAALİYET ALANLARIMIZ

“Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmeliğin” 66.maddesi gereğince, 6831 sayılı Orman Kanununun 16.-17.-18. ve 57.maddesine göre verilen izinlerin alınması için gerekli olan projeler, konusunda uzman orman mühendisi çalışanlarımız tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

 • Arazide yapılacak çalışma ile mülkiyet ve yol durumunun araştırılması
 • Çalışma ve tesis alanlarının yerlerinin belirlenmesi
 • Maden Sahaları, Arama, İşletme, Altyapı, Tesis İzin Dosyası Tanzimi
 • Maden Arazisi Rehabilitasyon Projeleri
 • Define Arama İzinleri
 • Kömür Ocağı İzinleri
 • Eski Maden Sahaları İçin Arazi Rehabilitasyon Projeleri
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektirmeyen)
 • Maden ve Petrol Arama ve İşletme Dosyası Tanzimi ve Danışmanlık (Kazı Gerektiren)
 • İşletme Tesisi Alt Yapı Tesis İzni Dosyası
 • (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Rüzgar Ölçüm Direği İzni Dosya Tanzimi
 • Rüzgar Elektrik Santralı Ön İzin Dosyası
 • Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • Su İsale hattı, Atık Su, Doğalgaz hatları ve Yol Güzergahı vb. Dosya Tanzimi
 • Su Kuyusu vb. İşlerle ilgili İzin Dosyası Tanzimi
 • 16,17 ve 18 nci Maddeye göre Diğer Ön İzin Dosya Tanzimi
 • Otlatma Planlarının Hazırlanması (Ormanlarda, otlaklarda, kışlak ve yaylaklarda)
 • Türk Telekom Telefon Hattı ve RL Enerji Hattı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Maden ve Taş Ocağı Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • GSM Baz İstasyonları Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • Özel Ağaçlandırma Uygulama Projeleri
 • Özel İmar İhya ve Özel Erezyon Kontrolü Uygulama Projeleri
 • Özel Ağaçlandırma, Özel İmar İhya ve Özel Erezyon Uygulama Projesi Revizyonu
 • Ağaçlandırma Uygulama Projesi
 • Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi
 • Orman İçi Orman Kenarı ve Orman Üst sınırı Mera ıslahı uygulama Projesi
 • Sel Kontrol Proje Yapımı

 

 • Çığ Kontrolü Proje Yapımı
 • Havza Bazında Çok Amaçlı(Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Mera ıslahı, Yeşil Kuşak vb.) Proje Yapımı
 • Ağaçlandırma, İmar İhya, Mera Islahı ve  Erozyon Kontrolü  Projesi Revizyonu
 • Fidanlık Kuruluş Raporu
 • Özel Orman Fidanlığı Uygulama Projesi
 • Fidanlık Projesi
 • Fidanlık Projesi Revizyonu
 • Bozuk Orman Alanlarının Rehabilitasyonu Projesi
 • Silvikültür Planı
 • Balık üretim tesisi orman izin dosyası
 • Turizm tesisi orman izin dosyası
 • Dikili Ağaç Satışlarında Orman Mühendisliği ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Kent Ormancılığı
 • Amenajman Planı Yapılması (Özel Orman ve Özel Ağaçlandırma Sahaları için de yapılması zorunludur)
 • Orman Amenajman Planı Haritalarının Sayısallaştırılması
 • Ağaç Röleve Planı
 • Orman İçi Dinlenme Yeri Mesire Yeri Gelişim Projesi
 • Mesire Yerlerindeki Ormanlık Alanların 1/1000 ölçekli Haritalarının Yapımı
 • C Tipi Mesire Yerleri Alan ve Kullanım Dosyası Hazırlanması
 • Yaban Hayatı Koruma Geliştirme Sahalarının Planlanması
 • Yaban hayatı envanteri  yapılması
 • Orman Sınırları Aplikasyonu
 • Parsel Krokileri
 • Özel Ormanlarda Yapılacak Yol Şebeke Plan Projesi
 • Orman Yolları Planlama Projesi
 • Orman Yolları Aplikasyon Çalışmaları
 • İletişim Panosu İzin Dosyası Hazırlanması